תל הנפח 208 289

תל נמוך בעמק חולה , כקילומטר ממזרח לקרית שמונה , כ 2 ק"מ מדרום לקיבוץ הנושרים . חרסיו רובם מן התקופה הערבית הקדומה ומימי הביניים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור