תל דן (תל אל-קאך) 294 ו 21

תל גדול בצפון הארץ , ליד מקורות הירדן , כקילומטר מצפון לקיבוץ דן . מקומה של העיר הקדומה לשם ( יהושע י '' ט , מ " ז , ( שנקראה גם ליש , ואחרי שנכבשה בידי בני שבט דן נקראה בשמם ( שופטים י '' ח , כ '' ז-כ " ט . ( בימי בית ראשון שימשה מרכז פולחן דתי לשבטי הצפון : כאן הוצב פסל מיכה ( שופטים י " ח , ל - ' ל '' א , ( ואחרי התפלגות הממלכה הציב כאן ירבעם בן נבט אחד משני עגלי הזהב ( מלכים א י , י '' ב , כ '' ח-כ '' ט . ( בחפירות שנערכו בתל נחשפו שכבות יישוב מן התקופות הכנעניות והישראלית ובהן שרידי אתר של פולחן , שרידי סוללה , קבר מפואר , שער עיר שרוחבו כ 16 מ ' ובו שני מגדלי שמירה . כן נחשפו מדרגות אבן העולות אל השער לאורך כ 14 מי . סבורים שהיה זה מערך הביצורים של דן . לעיר זו הגיעו אברהם ובני ביתו ברדפם אחרי שובי לוט ( בראשית י " ד , י " ד . ( מניחים שעל העיר הכנענית ליש הגנה סוללת עפר שהתרוממה לגובה 12 מ . ' התל שימש משלט במלתמת העצמאות . כיום נכללים התל , המעיינות שלרגליו והצמחיה אשר סביבו בשמורת תל דן . כקילומטר מצפון לתל-שמורת עינית נח ' ילה : שמורת מעיינות היוצרים משטחי בצה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור