mt תל גמה (תל ג'מה) 097 088

תל גדול בנגב הצפוני מערבי , כ 8 ק " מ מצפון לצומת מעון . לפי סברה מקומה של העיר יתה , הנזכרת בתעודות מצריות קדומות . על פי ממצאי החפירות היתה מיושבת בתקופות הכנעניות הקדומה והמאוחרת , הישראלית , שיבת ציון , הרומית והביזנטית . במקום נחשפו : מיבנה לבנים גדול , אופייני לבנייה האשורית , שרידי בריכה מן התקופה הכנענית המאוחרת ; כבשן להתכת ברזל מן התקופה הישראלית ; אסם תבואה מן התקופה הפרסית ; מיבנה גדול וקברים מן התקופה הביזנטית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור