131 תל גודד (תל (אל־)ג'ד»ךה) 141115

תל יישוב קדום בשפלה , כ 2 . 5 ק '' מ מצפוךמזרח לבית גוברין . לפי אחת הסברות מקומה של מורשת גת—עיר מולדתו של הנביא מיכה ( מיכה א , ' י " ד . ( לפי סברה אחרת מקומה של לבנה , שנכבשה בידי יהושע וניתנה לבני אהרן ( יהושע כ " א , י " ג . ( על התל שרידי ביצורים ושרידי מיבנה רומי . על פי החרסים היה המקום מיושב ברציפות בתקופות הכנעניות ובתקופות הישראלית והרומית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור