1« תל ברום (תל אל-מבתם) 204 292

תל יישוב עתיק בגליל העליון המזרחי , בקילומטר מדרום לתל חי , ליד צומת המצודות . על פסגתו שרידי חומה , שרידי מיבנים ומעגלי אבנים . על פי החרסים היה המקום מיושב בתקופות הכנענית הקדומה , הרומית , הביזנטית והערבית . ליד התל שדה דולמנים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור