תל בית מרשם (תל בית מךסם) 141096

תל יישוב עתיק בגבול הר יהודה והשפלה , כ 20 ק '' מ מדרום מערב לחברון , ליד הכפר הערבי בית מרסם . בחפירות שנערכו בתל נחשפו שרידי עיר מוקפת חומה מן התקופה הישראלית שנבנתה על שרידי יישובים קדומים יותר מסוף התקופה הכנענית הקדומה , ומן התקופות הכנעניות התיכונה והמאוחרת .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור