תל(אל־)בידה 197198

כפר ערבי קטן בבקעת הירדן , בצד הכביש יריחו-בית שאן , כ 3 ק"מ מצפון מזרת למחולה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור