תל בטש (תל אל3-טא141132 (»«>

תל יישוב עתיק בשפלה , כ 4 ק"מ מדרום לצומת נחשון , על שפתו המערבית של נחל שורק . מזוהה עם תמנה הפלשתית ( שופטים ctb א . ( ' על התל שרית שתי מערכות ביצורים , כנראה משתי תקופות שונות-תקופת הברונזה המאוחרת ותקופת הברזל ( התקופה הישראלית . ( בחפירות שנערכו בתל ב 979 ו נחשפו שרידי ביצורים ומיבנים מימי המלכים ( מאות 7-8 לפסה " נ . ( באחד המיבנים נמצאו קנקני חרס שעל אחת מידיותיהם נתגלתה כתובת : "למלך . על שפתו המזרחית של הנחל שרידי כביש רומי . במקום נמצאו חרסים מן התקופות הישראלית המאוחרת , שיבת ציון וההלניסטית . במרחק קילומטר ממזרח לתל—תלוליות בט . «* בסביבתן נמצאו כלי חרס מן התקופה הניאוליתית , מן התקופה הכלקוליתית ומן התקופה הכנענית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור