תלבזאר»א 166190

תל יישוב קדום , לא מזוהה , ליד הכפר אל בזאריא בהו-שומרון , בצד הכביש שכם-ג ' נין . על פי חרסיו היה מיושב בתקופות הכנענית הקדומה והישראלית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור