br\ אשתורי (תל אל-מאלחה) 199 211

תל יישוב עתיק בעמק בית שאן , מצפון מערב לנוה איתן . על פי החרסים ושריתם אחתם היה מיושב בתקופות הכנענית המאוחרת , הישראלית , שיבת ציון והרומית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור