זננתלארשף 132178

חורבות עיר נמל קדומה בחוף השרון , כקילומטר מצפון להרצליה . מקומה של העיר הכנענית רשף , כשם אל האש הכנעני . הסברה היא שתעיר שימשה מושבת סוחרים ועיר נמל פיניקית , אך מן החפירות שנערכו באתר ב 1982 התברר כי עיסוקם העיקרי של תושבי העיר היה הפקת ארגמן ששימש יסוד חשוב לצביעת בדים . נזכרת בשם רשפונה בכתובת תגלת פלאסר ה 3 המספרת על מסע כיבושיו . עיר יוונית בשם אפולוניה ( אל השמש היווני , המקביל לאל רשף הכנעני ) בתקופה ההלניסטית . המלך אלכסנדר ינאי סיפחה לממלכת החשמונאים . נהרסה בימי המרד נגד רומי . נבנתה מחדש ושימשה תחנה חשובה בדרך החוף ממצרים לסוריה בתקופות הרומית והביזנטית . נזכרת בשם רעשפון בין היישובים השומרונים . אחרי הכיבוש הערבי נקראה ארסוף . בתקופה הצלבנית-עיר מסחר מבוצרת ארסור . ב 1265 נכבשה בית הסולטן הממלוכי ביברס ונהרסה כליל יחד עם ערי החוף האחרות . בחפירות שנערכו בתל נתגלו פסל האל רשף מן התקופה הכנענית ; פסלים , מטבעות וכתובות מן התקופות ההלניסטית , הרומית , הביזנטית , הערבית הקדומה והצלבנית . במקום - שרית עיר הנמל , המצודה וחומת העיר מן התקופה הצלבנית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור