תל אפק (אנטיפטתס) 143168

תל "שוב עתיק ליד מקורות הירקון מצפון לפתח תקוה . כאן -רכז דתי לשבטי ישראל בתקופות ההתנחלות והשופטים . ליד אפק נערכו הפלשתים למלחמה בבני ישראל , שנסתיימה בתבוסת בני ישראל ובחורבן שילה . בתקופה ההלניסטית נקרא המקום ביוונית פגאי " ) המעיינות ;(" שם זה נשתמר בשמו של הכפר הערבי הנטוש פג ' ה . בשנת 20 לפסה " נ הקים כאן הורדוס עיר חדשה שקראה אנטיפטריס על שם אביו . העיר אנטיפטריס היתה השער לארץ יהודה ובה עברה הדרך מקיסריה לירושלים . המצודה החרבה שבראש התל ( קלעת ראס אל עין - ( שרידי ח'אן מבוצר שהוקם בסוף המאה ה 7 ו . בחפירות שנערכו במקום נתגלו שרידים מן התקופה הכנענית הקדומה ונחשף מבנה גדול ( כנראה ארמון המושל ) מן התקופה הכנענית התיכונה . מתקופת הורדוס נחשף קטע של ה"קרד — " 1 הרחוב הראשי המרוצף של העיר , שהשתרע לאורך כ 400 מ . ' רוחבו היה 4 מטרים ומשני צדדיו היו מדרכות וחנויות . כן נחשף אותאון-תיאטרון קטן למופעי נגינה ומחול .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור