תל אסור (תל אל־אס1ר) 152 209

תל יישוב עתיק בפתח נחל עירון , ליד צומת עירון—צומת דרכים חשוב מאוד בימי קדם . לפי אחת הסברות מקומה של יח'ם , הנזכרת בתעודה מצרית מן המאה ה 15 לפסה '' נ . לפי סברה אחרת , מקומה של ארבות—עיר מושבו של נציב המחוז השלישי בממלכת שלמה ( מלכים א , ' ד , ' י י . ( על פי החרסים היה המקום מיושב בתקופות הכנענית הקדומה והתיכונה , הישראלית , שיבת ציון , ההלניסטית והרומית . ליד התל נחשפו קברים וכלי חרס מן התקופה הכלקוליתית ומן התקופות הכנענית הקדומה והתיכונה . לרגלי התל ממזרח שמירת עין ארובות : שמורת שלושה מעיינות ובריכה סגורה , ובהן צמחיית מים ושפע חרקי מים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור