1תל אנפה (תל (אל־)אח'ךר) 210 287

תל יישוב עתיק בצפון מזרח עמק חולה , כ 2 ק " מ מצפון מערב לשמיר . מקור שמו של התל—האנפות המרבות לקנן בסביבה זו ( שם היישוב עצמו לא זוהה . ( בחפירות שנערכו במקום נמצאו שרידים מן התקופות הכנענית הקדומה והפרסית . מן התקופה ההלניסטית , שבה הגיע לשיא פריחתו , נחשף ארמון ובו נמצאו כלי זכוכית וקרמיקה , סדרת מטבעות מצור ומצידון , וכן נחשפה מערכת צינורות פתוחה שהובילה מים לחדרים בצינורות עופרת . כלול בשמורת תל אנפה : שמורת עתיקות , שרידי חורש ופרחים ( נרקיסים , כלניות , חצבים . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור