ןתל (אל־)אוזימר 214 295

בית קברות עתיק בגליל המזרחי , כקילומטר ממערב לבאניאס . שימש את העיר באניאס בתקופות הרומית והביזנטית . במקום נמצאו מערות קבורה רבות ובהן ארונות קבורה , וכן שברי ארונות , עמודים ואבני גזית . עד מלחמת ששת הימים היה במקום מוצב צבאי סורי מעל לתעלת ההטיה של הירדן , שנחפרה בידי הסורים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור