תל־אביב-יפ1

עיר במרכז הארץ , לחוף הים התיכון . העיר העברית הראשונה שהוקמה בארץ ישראל בתקופה החדשה . מאוחדת מבחינה מוניציפלית עם העיר יפו ושמה הרשמי תל אביב-יפו . נוסדה ב 909 ו בתורת שכונת מגורים יהודית ליד יפו , ונקראה בתחילה "אחוזת בית . " ב 1910 שונה שמה ל"תל אביב , " כשם תרגומו העברי של הספר "אלטנוילנד " להרצל , שנעשה בידי נחום סוקולוב , בעקבות שם מקום הנזכר בתנ '' ך ( יחזקאל ג , ' ט"ו . ( השכונה החדשה התפתחה והתרחבה כבר בשנותיה הראשונות . ב 909 ו הונחה בה אבן הפינה לגימנסיה העברית הראשונה "הרצליה - " לימים מרכז תרבותי חשוב בחיי העיר והיישוב כולו . התפתחותה נפסקה בפרוץ מלחמת העולם הראשונה : תושבים שהיו נתינים זרים נאלצו לעזוב את הארץ והנותרים סבלו מנגישת השלטונות התורכיים . ב 917 ו גרשו השלטונות התורכיים את תושבי תל אביב , שפוזרו במקומות שונים בארץ . רק אחרי כיבוש הארץ בידי הבריטים החלו תושביה לחזור אליה , ומאז החלה להתפתח בצעדי ענק . בעקבות מאורעות 1921 הופרדה מיפו והיתה לעיר עצמאית . תושבי העיר סבלו מהתקפות ערביי יפו גם במאורעות 929 ו ואתרי כן במאורעות . 1939-1936 ב 936 ו נפתח בה נמל עבר...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור