171 229 ecc

קיבוץ בעמק יזרעאל , כ 2 ק " מ מדרום מערב למגדל העמק . משתייך לקיבוץ הארצי - השומר הצעיד . כשם העיר המקראית שריד , שנכללה בנחלת שבט זבולון ( יהושע י '' ט , י '' ב ) וזוהתה בתל שדוד . נוסד ב 926 ו , בידי עולים מרוסיה , מצ ' כוסלובקיה ומפולין . בשנים שלפני הקמת המדינה שימש בסיס ל"הגנה " ולפלמ '' ח . שטחו כ 7 , 200 דונם , תושביו כ . 630 ענפי חקלאות : רפת , לול , מטעים , גידולי שדה . תעשייה . מפעל לאבני השחזה " ) גמל . ( " בתחומי הקיבוץ-תל שד 1 ד ( נ '' צ . ( 1723 2296 על פי החרסים היה מיושב למן התקופה הכנענית המאוחרת ועד לתקופה הערבית , ובייחוד בתקופה הישראלית-בימי השופטים והממלכה המאוחדת . בתקופה הרומית עברה כאן הדרן מלג ' ין ( לגין ) לציפורי , ואחדות מאבני המיל של דרך זו נתגלו בתחום הקיבוץ . ממזרח לתל ( נ"צ ( 172 229 נתגלו שתדי יישוב מתחילתה של התקופה הכנענית הקדומה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור