>ג\קף 144103

מושב עובדים בדרום הו יהודה , כ 3 ק " מ מדרום מזרח לאמציה . משתייך לארגון » שובי חיתת-ביתי'ד . מקוד שמו בשם ח ' רבת אם א שקף שלידו . הוקם ב . 1981 תושביו כ . 220 ענפי המשק : פרדס , כרם , חממות פרחים , פלחה , ירקות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור