שקמים 115 067

שרידי כפר כלקוליתי בנגב , על גדתו הצפונית של נחל באר שבע , כ 18 ממערב לבאר שבע . השתרע על פני שטח של כ 90 דונם . מן הכפרים הכלקוליתיים הגדולים ביותר שנתגלו בארץ . נבנה בשני אזורים : כפר תחתון לאורך גדת הנחל וכפר עליון על הגבעות שמצפון לנחל . בחפירות נחשפו שתדי מיבנים , בית קברות וכלי תרס .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור