שקד 165 209

יישוב קהילתי בצפון הר שומרון , ממזרח לנחל עירון , כ 4 ק " מ מדרום מזרח למי עמי . משתייך לארגון יישובי חירות-בית " ר . מקור שמו—עץ השקד . הוקם ב ו 98 ו . מספר תושביו כ . 440  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור