שפייט 133180

קיבוץ בחוף השרון , כ 5 ק " מ מצפון להרצליה . משתייך לתק " מ . השם סמלי ומקורו בפסוק "אפתח על שפיים נהרות" ( ישעיהו מ"א , י " ח . ( נוסד ב 935 ו , בידי חבת "החלוץ" ו '' החלוץ הצעיר " מרוסיה , מפולין ומלטוויה . בשנים שלפני הקמת המדינה שימש אחד מבסיס הפלמ " ח ונמל להעלאת מעפילים . שטחו כ 4 , 800 דונם , תושביו כ 0 ו . 8 ענפי חקלאות : גידולי שדה , מטעים , ירקות , רפת . תעשייה : מפעל פלסטיק " ) פוליכד . ( " נופש : בית הארחה , שעשועי מים . במקום משרדי המועצה האזורית חוף השרון , אמפיתיאטרון אזורי , אולם כדורסל " , בית בנים , " מרכז לכינוסים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור