שעפאט 171136

שכונה ערבית מצפון לירושלים . לפי אחת הסברות , מקומה של נב עיר הכוהנים שנוסדה בידי בני עלי הכוהן אחרי חורבן שילה . לפי סברה אחרת , מקומה של צופים , ששכנה בראש הר שממנו היו רואים את כל ירושלים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור