שמותת-טבע

שמורה ימית זיקית - « זיקים שמורה ימית ח 1 ף הכרמל - « הבונים שמירה ימית וזרבת יבנה ים t 1 חיבת יבנה ים שמורה ימית חרבת פלגית 1 מכון וינגיט © מורה ימית מעגן מיכאל » י מעגן מיכאל שמורה ימית נהתה-שבי ציון - « נהריה שמורה ימית נתל אלכסנדר י- נחל אלכסנדר שמורה ימית נמל אכזיב * אכזיב - שמורה ימית נצנים ~« נצנים שמורה ימית סולם צור - * סילם צור שמורה ימית עתלית - « עתלית שמירה ימית תל גדזד - * גבעת א < לגה שמירה ימית תל לו - « ! חיפה שמורת אחו בנימינה - « בנימינה שמורת אחו גונן - « גונן שמורת איי חוף אכזיב - « אכזיב שמורת א" חוף דור - « דור שמורת אירוס הארגמן - « בית חנן שמורת אירוס הדור - « תל הצור שמורת אירוס השומרון - « מג ' ךל בני פאךל שמירת איריס ירזחם * ירוחם שמורת איריס נצרתי * נצרת עלית - שמורת אלון — גן שמואל שמירת אלוני אבא 4 אלוני אבא שמורת אלוני בלעין - « בלעין  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור