שלת (חור1ן ב152147 ('

מושב עובדים בעמק אילון , כ 3 ק " מ מדרום מזרת למבוא מודיעים , לרגלי תל שלת . משתייך לארגון יישובי העובד הציוני . מקור השם - בעקבות שם הכפר הנטוש ח ' רבת שלתא , שנבנה על חורבות יישוב קדום שנקרא שילתא ( עכשיו—תל שלת . ( נוסד ב . 1977 סמוך לו כפר חשמונאי משוחזר שבו ניתן ללמוד ולבצע את המלאכות העתיקות בכלים ובמתקנים משוחזרים . כקילומטר מצפוךמזרח למושב ( נ '' צ ( 15351475 -ח ' רבת כךיכור , משלט בימי מלחמת העצמאות ( משלט . ( 318 תושביו כ 0 ו . 3  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור