שכם (נאבלס) 174180

עיר ערבית בהר שומרון , בין הר גריזים להר עיבל . מקומה של עיר קדומה שנושבה ברציפות מן התקופה הכנענית ועד ימינו . כיום עיר נפה . מספר תושביה כ , 120 , 000 רובם מוסלמים ( בעיר מיעוט נוצרי וקהילה שומרונית קטנה . ( שכם נזכרת בכתובות מצריות מן המאה ה 9 ו לפסה " נ ובמכתבי מקור תל אל עמרנה שמה מ ^ מן גכם המאה ( צורת ה 14 המקום לפסה . ( "נ . במקרא לפי אחת נזכרת הסברות שכם , לראשונה בתקופת האבות : בקרבתה בנה אברהם מזבח לה' ( בראשית י"ב , ו - ' ז , ( ' יעקב קנה בה חלקת אדמה ובנה בה מזבח ( בראשית ל"ג , י " ח-י " ט , ( ובה אירעו מעשה דינה ונקמת שמעון ולוי ( בראשית ל '' ד . ( בתקופת ההתנחלות עבר בשכם הגבול בין נחלות אפרים ומנשה ( יהושע י"ז , ז (' והעיר נמנתה עם שש ערי המקלט ( יהושע ב , ' ז . (' בשכם נקברו עצמות יוסף שהועלו ממצרים ( יהושע , y ' d ל"ב . ( אחרי התפלגות הממלכה שימשה שכם מקום מושב לירבעם בן נבט ובירת ממלכתו ( מלכים א , ' י " ב , כ '' ה . ( אחרי חורבן ממלכת ישראל הושיב בה מלך אשור גולים כותים ( מלכים ב , ' י '' ז , כ " ד —(הם השומרונים שהפכוה למרכזם הדתי והמדיני . סנבלט משכם , שהיה מוש...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור