ש> לה (שילו) 178162

חורבות העיר הקדומה שילה , שזוהו בוז ' רבת סילון בהר שומרון , כ 3 ק " מ ממזרח למעלה לבונה ( א לבן שרקיה ) שבכביש ראמאללה-שכם . מרכז דתי ומשכן אוהל מועד אחרי כיבוש הארץ ( יהושע act א . (' מבנות שילה חטפו להם בני בנימין נשים מן המחוללות ( שופטים כ '' א , י " ט-כ " ג . ( נראה כי נחרבה בידי הפלשתים אחרי שניצחו את בני ישראל באבן העזר ( ירמיהו כ " ו , ו . ( ' נבנתה מחדש בתקופת המלוכה ( ירמיהו מ " א , ה . ( ' אנשי שילה נמנו עם השבים בימי שיבת ציון ( נחמיה י " א , ה . ( ' על פי המקורות היתה קיימת בימי בית שני , בתקופות ההלניסטית , הרומית והביזנטית . בימי הביניים היתה תרבה , ועל פי עדויותיהם של נוסעים יהודים נמצאו במקום מסגד , שרידי מזבח וקבר המיוחס לעלי הכוהן . בחפירות שנערכו במקום נחשפו שרידים מתקופת הברונזה התיכונה , מתקופת הברזל , מן התקופה הרומית , מן התקופה הביזנטית ( שרידי שתי כנסיות"— כנסיית הצליינים " ובסיליקה , ( מן התקופה הערבית הקדומה ואתריה . העמק שליד תל שילה מכונה בפי הערבים מת ' אל עיד ( עמק החג ) וכן מת' אל בנאת ( עמק הבנות ) - ואולי יש בשמות אלה משום זכר לחטיפת הנשים בידי בני...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור