(א־)שיח' עתמאן (אל(-ח'ז1ךי 218295

קבר שיח' דרוזי בחרמון , כ . 5 ו ק '' מ מדרום מערב למושב נוה אטי " ב . הקבר מוקף חורשה ובה 73 עצי אלון קדומים . לידה הותקן חניון . מקום תצפית על האיזור .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור