שיח' נבהאן 095 092

חורבות יישוב קדום ברצועת עזה , כ 4 ק " מ ממזרח למתנה הפליטים אל מעאזי . במקום שרידי קבר קדוש מוסלמי שנבנה על חורבות כנסיה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור