'vwiw חךר 211 250

חורבת מצודה קדומה לחופה המזרחי של הכנרת , כ 7 ק " מ מצפון לעין גב . במקום שרידי חומות כפולות של מצודה עגולה , חרסים מעטים מן התקופה הכנענית התיכונה וחרסים רבים מן התקופה הישראלית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור