ךאס (אל־)חמאמה 180099

חורבת יישוב במדבר יהודה , כ 7 ק " מ מצפון מערב לעין גדי . במקום שרידי מיבנה עגול , מוקף חומה מלבנית , על ראש גבעה . על פי החרסים היה מיושב בתקופה הישראלית ובתקופה הרומית . מצפון למיבנה-ךג ' ם אל חמאמה ( נ '' צ : ( 182 099 שרידי מיבנה מרובע , מחולק לשניים , ליד חצר . על פי החרסים —מן התקופה הישראלית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור