(א(-ראמה 166195

כפר ערבי בהרשומרון , ממערב לכביש שכם-ג ' נין , כ 5 ו ק " מ מצפון מזרח לטול כרם . מספר תושביו כ , 600 כולם מוסלמים . מצפון מזרח לכפר ( נ '' צ 6751955 ו - ( ח ' רבת א ךאמה : חורבות יישוב מן התקופות הפרסים והביזנטית ומימי הביניים . במקום שרית מיבנים בנויים בחלקם אבני גויל ובחלקם אבני גזית . מדרום לחורבה נמצאו חרסים מן התקופה הכנענית התיכונה ומן התקופה הישראלית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור