ךאב1ד 151093

כפר ערבי בהר יהודה , כ 2 ו ק"מ מדרום מערב לחברון , בצד הכביש אל באר שבע . מצפוךמזרח לכפר ( נ '' צ ( 1515 0933 חייבת ואבוד—תל גדול ועליו שרידי חומה כפולה , בנויה אבנים מסותתות , ושרידי מיבנים אחרים . על פי החרסים- מקום יישוב בתקופות הכנעניות הקדומה , התיכונה והמאוחרת , הישראלית וההלניסטית . באיזור שמסביב למרכז התל נמצאו חרסים מן התקופות ההלניסטית , הרומית והביזנטית . מקום העיר המקראית דביר ( יהושע ט , " ו ט"ו . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור