קךני ךמ1ן 118993

קבוצה של גבעות בזלת בדרום מערב מכתש רמון . עליהן ריכוזים של משושי בזלת-שרידים של פעילות געשית קדומה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור