קל! 203 277

מרכז אזורי בגליל העליון , כ 2 ק " מ מדרום מזרח לרמות נפתלי . סמוך לפסגת קרן נפתלי , ומכאן שמו . הוקם ב 983 ו .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור