?קףת ענגים 161135

קיבוץ בהר יהודה , כ 10 ק " מ ממערב לירושלים , ליד הכפר אבו גוש . משתייך לתק '' מ . מקור השם : בעקבות שמו של כפר ערבי לשעבר "קךית אל ענב . " נוסד ב 1920 בידי עולים מאוקראינה . במרוצת הזמן נצטרפו אליהם עולים מפולין , מגליציה , מגרמניה ומארגנטינה . בזמנו היה החלוץ ביישובי ההר היהודיים באיזור ירושלים , ומנסיונותיו , שהיו קשים בשנים הראשונות , למדו היישובים שהוקמו אחריו . במלחמת העצמאות-בסיס לחטיבת הפלמ '' ח "הראל , " שנלחמה באיזור זה לפריצת הדרך אל ירושלים הנצורה . שטחו כ 4 , 600 דונם , תושביו כ . 340 ענפי חקלאות : רפת , לול , מטעים , גידולי שדה . תעשייה : מפעל מתכת לייצור עגלות אשפה , מפעל לצינורות בידוד " ) ענביד . (" נופש : בית הארחה . במקום בית קברות צבאי ואתר הנצחה לחללי הקרבות לפריצת הדרך לירושלים במלחמת העצמאות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור