וקףת מ1צקין 157 249

עיר בעמק זבולון , בצד כביש חיפה-עכו , מצפון לקרית וזיים . על שם המנהיג הציוני י '' ל מוצקין . נוסדה ב . 1934 ב 1940 קיבלה מעמד של מועצה מקומית , מ 976 ו—עיר . שטח שיפוטה כ 4 , 000 דונם , תושביה כ . 35 , 700 עיקר פרנסת התושבים על מסחר זעיר , תעשייה זעירה ושירותים . במקום מצבת זכרון לשני לוחמים שנפלו במלחמת העצמאות ו"בית מגן —"בית יד לבנים שנפלו במערכות ישראל .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור