קףת !ער ם ")י נ יעי י מיסד חינוכי) 159135

יישוב מוסדי בהר יהודה , מצפון לאבו גוש . מקור השם : העיר המקראית קרית יערים שתלה זוהה בקרבת מקום . נוסד ב 952 ו בתרומת יהודי שווייץ .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור