קצרה =) ס181165 <'

כפר ערבי במזרח הר שומרון , כ 5 ו מדרום מזרח לשכם , כ 8 ק " מ מצפון מזרח למעלה לבונה . תושביו כ . 1 , 500 בכפריסודות מיבנים עתיקים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור