קצר (א־)ךבאע 191121

חורבות מצודה מן התקופה הרומית ליד חופו המערבי של ים המלח , כ 2 . 5 ק " מ מדרום לעינות צוקים ( עין אל פשח ' ה . ( עיקרה מיבנה מלבני גדול 30 x 40 ) מ , ( ' שאליו צמוד מיבנה קטן יותר . קירותיו נבנו מאבני גויל ופינותיו ומזוזותיו מאבני גזית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור