1קצר פקס 154 216

חורבת יישוב קטן מימי המשנה והתלמוד ברמת מנשה , מדרום לגבעת ניל '' י . במקום שרידי מיבנים אחדים . לידה חובת גד » ש » ם ( נ"צ ( 155 216 ובה שרידי מיבנים וגלי אבנים . במקום נמצאו חרסים ישראליים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור