קצר (אל־)פיד ואל־מנטאר 160 210

חורבות מצד בראש גבעה במבואות הדרומיים של נחל עירון , בין ערערה לברטעה ( ח ' ךבת מחמד א צאלוז . ( במורדות הגבעה , במרחקים קצובים זה מזה , נמצאים שרידי שמונה מגדלי שמירה . על פי סגנון הבנייה ועל פי החרסים המעטים שנמצאו במקום , חלק ממערכת ביצורים כנענית וישראלית להגנת עמק יזרעאל וצפון הארץ .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור