קצר (א(-זץלה 180191

איזור של רגמים מן התקופה הביזנטית בהר שומרון , כ 4 ק " מ ממערב לטובאס .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור