^קציר 160 211

יישוב קהילתי בצפון מערב הר שומרון , כ 7 ק '' מ ממזרח לצומת עירון . משתייך לארגון יישובי התאחדות האיכרים . השם סמלי . הוקם ב . 1982 ב 992 ו אוחד עם הקיבוץ חריש למועצה מקומית אחת-קציר-חמש .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור