)^אל(-קציגה 219 253

חורבות כפר נטוש בדרום רמת הגולן , כ 5 ק '' מ מדרום לגמלא . נבנה על חורבות יישוב מימי המשנה והתלמוד שהיה מיושב גם בימי הביניים . לידו איזור של טומולי , ספלולים ומתחמים פרהיסטוריים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור