(אל־)לןצור =) ס15151060 <'

שרית מצד מרובע קטן מן התקופה הביזנטית , כ 9 ק " מ מדרום מערב לחברון . נראה שהוקם לאבטחת מפגש הנחלים שמתחתיו ולאבטחת הדרך אל ח ' רבת אל פארעה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור