קצביה =) ס160218 <'

חורבת יישוב קדום ברמת מנשה , כ 8 ק " מ ממערב לצומת מגידו . במקום—שרידי מיבנים . על פי החרסים היה המקום מיושב בעיקר בתקופה הכנענית התיכונה אך גם בתקופה הישראלית , בימי התלמוד ובימי הביניים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור