קלקיליה 47177ו

עיירה ערבית בגבול השרון והר שומרון , כ 3 ק " מ ממזרח לכפר סבא . מקומו של יישוב קדום בצד דרך קדומה . תחנת דרכים שנקראה קלקאליאה בתקופה הרומית . במלחמת העולס הראשונה התיישבו בה כמה משפתות יהודיות ממגורשי תל אביב . על פי הסכם שביתת הנשק שלאחר מלחמת העצמאות נכללה בתחום ממלכת ירדן . שימשה בסיס למחבלים בשנות החמישים והששים , ופעמים אחדות נערכו עליה פעולות תגמול של צה '' ל . במלחמת ששת הימים פוצצו חלק מבנייני העיירה , שבינתיים כבר נבנו מחדש . מספר התושבים כ . 25 , 000 בתחומי העיירה נמצאו כלי צור המעידים על יישוב פרהיסטורי .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור