(אל־)קלעה 176181

חורבות מצודה ביזנטית על פסגתו המזרחית של הר עיבל , כקילומטר מצפוךמזרח לשכם . צורתה מיבנה מרובע , 30 א 30 מ , ' ובו חדרים ערוכים סביב חצר מרכזית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור