קלנךיה 170142

יישוב ערבי ומחנה פליטים בצפון הר יהודה , כ 8 ק " מ מצפון לירושלים , ליד נמל התעופה "ירושלים . " מספר התושבים כ 2 , 000 ו . במקום נתגלו שרידי בית מרחץ ושרידים עתיקים אחרים המעידים שהיה מיושב בתקופה הביזנטית . סמוך ליישוב נתגלו שרידי חוה חקלאית מתקופת בית שני ובה מתקנים לייצור יין בכמויות גדולות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור