קליה (תוף הרחצה) 197131

חוף רחצה בצפון ים המלח . לפני מלחמת העצמאות — מלון ותוף רחצה ליד מפעל האשלג . פירוש השם : ראה קליה ( הקיבוץ . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור